Староостропільська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Правила поведінки здобувача освіти в закладах освіти

Вимоги до здобувачів загальної середньої освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

І. Загальні положення.

1. Здобувач освіти зобов’язаний сумлінно ставитися до навчання, виконувати завдання вчителя і опановувати матеріал у необхідному обсязі.

2. У випадку пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний обґрунтувати свою відсутність на уроках відповідними документами (довідкою з лікарні, пояснюючою запискою від батьків).

3. Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

4. Здобувачам освіти забороняється приносити до школи речі, не потрібні для занять.

5. Здобувачі освіти, які без поважної причини пропустили заняття в школі і не представили жодного пояснюючого документа, допускаються до занять лише з дозволу директора та його заступників.

6. Забороняється:

    - під час занять і перерв покидати територію школи;

    - запрошувати в школу під час навчального процесу сторонніх осіб для вирішення

      особистих питань;

    - палити;

    - приносити і вживати насіння;

    - їздити на території школи на мопедах і мотоциклах;

    - грати в азартні ігри /ігрові карти, гра на гроші і т.п./;

7. Здобувачі освіти зобов’язанні бути присутніми на ранкових івентах. Якщо здобувач освіти відсутній на ранковому івенті, виховній годині або підсумках тижня – він автоматично записується у порушники.

8. Здобувачі освіти зобов’язанні дотримуватись правил  безпеки життєдіяльності, визначених інструкціями школи.

9. Здобувачі освіти повинні вітатись з всіма учителями, старшими людьми, гостями школи та ровесниками.

10. Здобувачі освіти зобов’язанні підтримувати чистоту і порядок на території школи, в міру необхідності прибирати  закріплену територію.

11. Здобувачі освіти можуть користуватися мобільним телефоном лише під час перерв. На уроках телефон повинен бути переведений в безшумний режим та знаходитися в портфелі учня.

12. Єдині вимоги для здобувачів освіти обов’язкові для всіх учнів школи. У разі невиконання і порушення цих вимог учні чи їх батьки притягуються до відповідальності у відповідності із законодавством.

14. Усі рішення адміністрації школи, педагогічної ради й органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним здобувачем освіти.

 ІІ. До початку уроків.

1. Здобувачі освіти приходять до школи за 15 хвилин до початку занять, чергові – за 20 хвилин.

2. При вході в школу:

 - на дверях необхідно пропустити вчителів і молодших школярів;

 - зняти головний убір;

 - привітатися з учителями, іншими працівниками школи і школярами.

3. До приходу вчителя здобувачі освіти готують все необхідне до уроку. підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

4. Після першого дзвінка здобувачі освіти зобов’язанні йти до класу і займати свої місця.

      ІІІ. На уроці.

 1. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з здобувачів освіти не має право пересідати за іншу парту.
 2. Здобувачі освіти зустрічають учителя встаючи.
 3. Здобувачі освіти, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише після того як вони постукали в двері, вибачилися і  пояснили причину запізнення.
 4. Не тримати  на парті нічого зайвого.
 5. Розпочинати  роботу за вказівкою вчителя.
 6. Здобувачі освіти, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя із запитанням, повинні підняти руку.
 7. Домашні завдання записувати у щоденник.
 8. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів вчителя: "Урок закінчено»
 9. Мобільні телефони під час уроку повинні бути переведені в безшумний режим та лежати в портфелях.

ІV. На перерві.

 1. Перед виходом із класу на перерву, обов’язково прибрати своє робоче місце.
 2. На перерві та під час руху по сходах не бігати, не галасувати.
 3. Виконувати вимоги вчителів і чергових.
 4. При зустрічі із дорослими зупинитись, пропусти їх, привітатися.
 5. Під час руху на сходах іти спокійно, притримуючись правої сторони.
 6. Відпочивати у коридорі спокійно, не бігати, не штовхатися.
 7. Кожен здобувач освіти, при звертанні до нього чергового вчителя або чергового учня, зобов’язаний назвати своє прізвище і клас.
 8. Здобувачам освіти забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя.
 9. При появі на поверсі директора, його заступників, вчителів або кого-небудь з дорослих, здобувачі освіти повинні стати вбік і пропустити їх, обов’язково привітатися.
 10. Якщо ти черговий учень не грай в ігри на телефоні, не заходь в соціальні мережі, а також тривалий час не розмовляй по телефону
 11. Не вживати їжу у вестибюлі школи.

V. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу.

 1. Кожен здобувач освіти зобов’язаний з’явитися до школи в чистому і охайному одязі.
 2. До школи здобувачі освіти приходять в одязі ділового або напівділового стилю.
 3. Зачіска повинна бути акуратною.
 4. Під час перебування в школі забороняється користуватися яскравими прикрасами. Вигляд учнів має бути природнім, тому забороняється яскравий макіяж.
 5. На уроки фізкультури учні повинні мати спортивну форму і взуття.

VI. Вимоги до мови учнів.

 1. Не дозволяється вживати брутальних і лайливих слів за будь-яких обставин в усній чи письмовій формі.
 2. Слідкуй за своєю мовою. Не вживай зайвих слів і виразів.
 3. Не вживай грубих виразів, кличок, прізвиськ.
 4. Звертаючись до кого-небудь з проханням не забувай сказати «будь ласка», за проявлену послугу – подякувати.

VII. Вимоги по догляду за підручниками, зошитами, щоденниками.

1. Пам’ятай: підручником повинен користуватися ти і молодші твої товариші довгий період, бережи його, обгорни, вчасно «відремонтуй».

2. Не роби в підручниках  ніяких поміток, не загинай сторінок, користуйся закладинкою.

3. Зошити мають бути підписаними за встановленим зразком, тримай їх у поліетиленовій обгортці.

4. Всі записи в зошитах мають відповідати правилам орфографічного режиму.

5. Кожен здобувач освіти повинен охайно вести щоденник, подавати його для виставлення оцінок вчителю; в кінці кожного тижня здавати щоденник для перевірки класному керівнику.

VIII. Вимоги до збереження шкільного майна.

1. Учні зобов’язані зберігати шкільне майно, підтримувати чистоту і порядок, пам’ятати, що

    школа – їх  другий дім.

2. Всі учні зобов’язані обережно поводитись із речами своїх товаришів.

3. Забороняється псувати парти, дошку, інші меблі; бруднити двері, стіни, вікна в класах і в  

    коридорах.

4. Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному подвір'ї та навколо нього.

IX. Поведінка в шкільній їдальні.

1.     Іди в їдальню організовано і спокійно.

2.     Перед вживанням їжі вимий руки.

3.     В їдальні поводь себе відповідно до правил культури поведінки.

5.     Поївши, збери брудний посуд, прибери зі столу.

 X. Обов'язки чергових у класі.

1. Чергові учні зобов’язані перед початком занять і на перервах готувати кабінет до занять:

    - провітрювати приміщення;

    - готувати крейду, вимивати ганчірку;

    - розставляти стільці;

   - на першій великій перерві робити вологе прибирання, а в кінці робочого дня – повне прибирання класної кімнати.

2. Учні, чергові в класі,  зобов’язані виконувати вимоги інструкції щодо чергування в класі.

 

Вимоги до здобувачів дошкільної освіти 

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО розроблені на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  наказів Міністерства освіти і науки України , Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року  № 234, Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 та рішень органів місцевого самоврядування, Статуту закладу дошкільної освіти 

Здобувачі освіти в ЗДО під наглядом педагогів мають дотримуватись таких правил:

– Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти.

– Бути акуратно одягненому та гарно причесаному.

– Бути одягненим по сезону в залежності від температури повітря, в групі: в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.

– Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

– Виконувати прохання  вихователя, дослухатись до його вказівок.

– Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

– Берегти іграшки, майно та книги.

– На прогулянці не бруднити одяг.

– В групі голосно не розмовляти , не кричати та не бігати.

– Мити руки перед їдою, після туалету та у випадку їх забруднення.

– Не ходити  з вологими рукавами після миття рук.

– Дотримуватись правил користування туалетом.

– З допомогою дорослого прибирати ліжко після денного сну.

– Вмиватись та розчісувати волосся після денного сну.

– Постійно підтримувати одяг в порядку.

– Не ображати дітей  своєї групи та молодших за себе.

– Брати участь в освітній діяльності, іграх, побутовій праці та праці в природі.

– Слідкувати за станом речей у персональній шафі для одягу.

– Мати особисті носові хустинки.

– Дотримуватися вимог безпеки.

– Якщо сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

–  Не можна брати іграшки, особисті речі  іншої дитини без її дозволу.

– Звертатися до дорослих по імені та по батькові.

– Не можна ламати обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар.

–  Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах для одягу солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

– Заборонено здобувачам освіти одягати  на себе прикраси, ланцюжки і приходити в ЗДО, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю  або бути втраченим.

– Забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

– Забороняється здобувачам освіти покидати приміщення і територію ЗДО.

– Обов’язковим для кожного здобувача освіти є використання змінного взуття.

– Спортивний одяг, призначений для занять фізичної культури, недоречний для носіння в групі..

–  На урочисті та святкові заходи діти приходять у святковому або національному одязі.

– Не дозволяється жувати гумку, користуватися мобільним під час перебування в ЗДО.

– Забороняється виходити із групового приміщення, бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.

– Забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

– Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

– Під час занять не можна ходити по групі  без дозволу вихователя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших дітей від занять розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються освітнього процесу.

– Якщо під час занять учню необхідно вийти в туалет,  то дитина має попросити дозволу у вихователя.

– Здобувач освіти на занятті  зобов’язаний виконувати всі вимоги вихователя.

– Під час відповіді на запитання вихователя здобувач освіти повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

– Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вихователеві або відповісти на питання вихователя, він піднімає руку.

– На заняття із фізкультури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу інструктора з фізкультури або вихователя із спортивної зали здобувачам освіти входити забороняється. Здобувачі освіти, звільнені від занять фізкультури, обов’язково присутні в залі, переодягнені в спортивну форму.

– Здобувач освіти має право ставити різноманітні запитання вихователеві, відстоювати свою точку зору і свої переконання при обговоренні різних проблем і власної поведінки.

– Під час харчування здобувачу освіти належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

– Здобувач освіти повинні шанобливо ставитись до помічника вихователя.

– Розмовляти під час прийому їжі не рекомендується, можна  неголосно попросити сусіда за столом передати серветку, тарілку з хлібом, інше.

– Слід вживати тільки ту їжу, яка приготовлена на харчоблоці ЗДО.

– Здобувачі освіти допомагають дорослим прибирати посуд зі столу після вживання їжі.

–  Здобувачі освіти дбайливо ставляться до посуду, бережуть його.

– Здобувачі освіти залучаються до чергувань по їдальні, по заняттях та по куточку природи.

– Здобувачі освіти під керівництвом вихователя неухильно дотримуються правил пожежної безпеки.

– Здобувачі освіти не граються з вогнем – це небезпечно!

– Здобувачі освіти не граються сірниками – це призводить до біди!

– Здобувачі освіти побачивши дітей, що граються сірниками, негайно  попереджають про це вихователів.

– Не гратися запальничкою – це може призвести до пожежі!

– Не вмикати електроприлади самому,  без дорослих.

– Коли виникла пожежа слід телефонувати за номером 101.

– Ніколи не ховатись в закуток під час пожежі. А бігти до людей,  на вулицю, кликати  на допомогу, телефонувати  за номером 101!

– Не   гратися поза межами спеціально обладнаного дитячого майданчика .

– Не вмикати незнайомі електроприлади самому, без дорослих,  не встромляти пальці або будь-які предмети в розетку.

-Не виходити за хвіртку та  ворота ЗДО;

-Не відгукуватися на пропозицію невідомих сторонніх осіб піти з ними.

– Не брати в руки невідомі та небезпечні предмети;

– Не залазити на обладнання майданчиків без дозволу дорослих;

-До гойдалки підходити лише збоку і не розгойдуватися дуже високо.

-Виходити   на вулицю та повертатися   з прогулянки  спокійним кроком, не штовхатися, не бігти.

-На прогулянку виходити  лише  у супроводі  дорослих.

-Не брати в рот дрібні предмети, іграшки, їжу з підлоги.

-Їжу вживати лише охолодженою.

-Не гойдатися на ніжках стільця;

-Не брати руками їжу та гратися нею.

-Не розмовляти з їжею у роті.

-Склянки та ємності з напоями тримати двома руками аби їх не перекинути.

-Не сідати за столи під час роздавання їжі;

-Ножицями користуватися ними лише під наглядом дорослого.

-Під час прогулянки триматися в полі зору вихователя, не виходити за територію майданчика, ЗДО.

– Обирати для себе  лише безпечні предмети і атрибути для  предметно-практичної діяльності,  лагодженні іграшок, книжок.

-Не брати сірники, ріжучі предмети, ліки.

-Не торкатися руками незнайомих предметів.

-Не ховатися у шафи, під ліжками і столами.

-Не вставляти пальці у розетки, у двері.

– Берегтися від отруєння рослинами, грибами, укусів тварин.

– Гуляти у дворі, у громадських місцях лише під наглядом дорослих.

-Дотримуватися правил дорожнього руху, кататися на велосипеді, грати з м’ячем лише в  безпечних місцях.

-Не стояти під дахом будівлі, коли на них є бурульки.

– Рухатися лише по розчищених від снігу, льоду та посипати піском доріжках, східцях.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано